III Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2007 : wejście
Patronat honorowy / Honorary patronage:
Prezydent Miasta Warszawy / The Mayor of Warsaw : dr.hab.Hanna Gronkiewicz-Waltz
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Minister of Culture and National Heritage : dr.Kazimierz Michał Ujazdowski
Jego Ekscelencja Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce / His Excellency Ambassador of the USA : Victor Ashe
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / Rector of the Academy of Fine Arts in Warsaw : prof. Ksawery Piwocki
Organizatorzy / Organizers:
Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Instytut Sztuki Mediów
Sposorzy / Sponsors:
Patronat medialny / Media coverage:
Współpraca / Collabolration:
III Warsaw Art Photography Festival 2007 : enter