Gliwickie Środowisko Fotograficzne: Kazimiera Dyakowska, Aleksander
Górski, Piotr Janik, Jerzy Lewczyński, Tadeusz Maciejko, Stanisław Purtak,
Zofia Rydet, Tadeusz Rydet, Adam Sheybal, Henryk Urbaniec
.

Gliwickie środowisko fotograficzne ukształtowało
się na początku lat 50 XX wieku. Jego potencjał artystyczny i naukowy stanowiła niezwykle zróżnicowana pod względem pochodzenia, wykształcenia i poglądów grupa, w której znajdowali się zarówno uznani przed wojną artyści, jak i młodzi amatorzy fotografii.

Skład grupy był wypadkową powojennych migracji ludności (wysiedlenie ludności niemieckiej przy równoczesnym napływie Polaków z kresów i Polski centralnej), kształtowania się administracji, rozwoju przemysłowego Górnego Śląska i postępujących zmian politycznych (a szczególnie postępującego stalinizmu).

W tych szczególnych okolicznościach w 1951 roku powstało w Gliwicach Towarzystwo Fotograficzne, które stworzyło atmosferę i warunki do wszechstronnego działania twórczego, pozbawionego nacisków ideologicznych.
Umożliwiało ono pogłębienie wiedzy
technicznej oraz pozwalało na poszerzanie horyzontów działań artystycznych. Jego początki zdominowane były przez przedstawicieli lwowskiej inteligencji, poruszających się w kręgach łączących idee piktorializmu z próbami działań eksperymentalnych i mistrzostwem technicznym.

Do grona tego należeli Adam Sheybal (brat znanego fotografa Stanisława Sheybala), Tadeusz Maciejko (uczeń wybitnego profesora i artysty przedwojennego Jana Neumana), Bertold Frey (uczeń Bruno Schulza) i Piotr Janik (współpracownik zakopiańskiego
mistrza Henryka Schabenbecka).

Dzięki ich aktywności i towarzyskiemu zaangażowaniu sprzyjającemu twórczej atmosferze w przeciągu kilku lat wśród amatorów fotografii objawiło się wielu ciekawych fotoamatorów i wyjątkowych talentów takich jak: Zofia Rydet, Jerzy Lewczyński,Zdzisław Beksiński.

Środowisko gliwickie stanowiło swoisty fenomenem na tle ówczesnej fotografii
polskiej, inspirowało wielu polskich artystów
oraz grupy artystyczne innych regionów.


Galeria Antykwariat

ul. Wilcza 29a lokal 25
00-544 Warszawa
tel: 022 / 622 11 54
tel. kom.: +48 510 255027
kontakt@galeria-antykwariat.com
właściciel galerii: Rafał Lewandowski
godziny otwarcia: pn. – pt. 11-19

wernisaż: wtorek, 13.05, g. 18
projekcja filmów 8-mm Krzysztofa
Vorbrodta: czwartek 15.05, g. 18

Gliwickie Środowisko Fotograficzne
Gliwickie Środowisko Fotograficzne