Krzysztof Porzeżyński

Krocząc w bezruchu

Edukacja: absolwent Wydziału
Elektrycznego Politechniki
Warszawskiej (dyplom 1995).
Ukończył Warszawską Szkołę
Fotografii (dyplom 2008, promotor: Stanisław Woś).


Green Gallery
ul. Krzywe Koło 2/4
00-270 Warszawa
tel: 022 / 635 36 30
greengallery@greengallery.pl
właścicielki:
Iza i Karolina Wojciechowskie

finisaż wystawy: 11.05, g. 19

Krzysztof Porzeżyński
Krzysztof Porzeżyński