Monika Rogowska

wystawa fotografii

Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorantka w Szkole Nauk Społecznych PAN, związana z Warszawską Szkołą Fotografii dr Mariana Schmidta.


Staromiejski Dom Kultury
Galeria Wyjście Awaryjne
Rynek Starego Miasta 2
02-272 Warszawa

kurator galerii:
Tomek Świtalski

wystawa czynna: 12-31.05

Monika Rogowska
Monika Rogowska