24.04 - 7.06.2009

WEJŚCIE 

ENTER 


KALENDARIUM

ARCHIWUM WFFA 2007

ARCHIWUM WFFA 2008

 Patronat honorowy / Honorary patronage: 

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP / Minister of Culture and National Heritage RP

Pan / Mr Bogdan Zdrojewski 

Prezydent Miasta Warszawy / The Mayor of Warsaw

Pani dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz 

Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie / Ambassador of the Czech Centre in Warsaw / Mr. Jan Sechter  

Dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie / Director of the Czech Centre in Warsaw

Pani / Ms Pavla Foglova

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / Rector of the Academy of Fine Arts in Warsaw

Pan Profesor / Professor Ksawery Piwocki 

Zrealizowano ze środków Urzędu m. st. Warszawy i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Czeskiego Centrum w Warszawie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP / Financed by the Office of the Capital City of Warsaw and Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Czech Centre in Warsaw


 
  Kurator festiwalu / Festival curator

Magdalena Durda-Dmitruk

Opieka artystyczna / Artistic supervision

dr h.c. prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski 

www.wffa.pl 

Organizator / Organizers 

Instytut Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

/ Media Art Institute of the Academy of Fine Arts in Warsaw


Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

/ Association of Friends of the Fine Arts Academy in Warsaw
 

 

Sponsorzy / Sponsors

Patroni medialni / Media Coverage:

Współpraca / Collaboration