Odbywający się w ramach V Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej 2009 cykl przedsięwzięć popularyzujących fotografię jako medium stosowane powszechnie przez artystów różnych dyscyplin sztuki, szczególnie młodego pokolenia, po raz trzeci ma charakter międzynarodowy. Powstał we współpracy z wyższymi uczelniami artystycznymi Republiki Czeskiej, przede wszystkim z wybitnym fotografem i historykiem fotografii oraz pedagogiem Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (ITF) – prof. Vladimírem Birgusem. W realizacji festiwalu udział biorą także prestiżowe instytucje kultury i galerie fotografii i sztuki współczesnej Warszawy, które bądź zgodziły się na przyjęcie zaproponowanych przez organizatora festiwalu wystaw, bądź też zapewniły własne interesujące propozycje wystawiennicze.

Już tradycyjnie program składa się z części konkursowej, w której biorą udział twórcy polscy do 35 roku życia. W tym roku rozbudowany został znacznie program główny – wystaw czeskich i polskich – prezentujący różne sposoby pojmowania wartości artystycznych we współczesnej fotografii. Odbędą się także spotkania i wykłady polskich (dr C. Kościelniak, ASP/UAM; dr A. Mazur, CSW Zamek Ujazdowski), znanych czeskich i amerykańskich (prof. Justine D. Price, Canisius College, Buffalo, NY) krytyków fotografii, kuratorów i fotografików. Nasze zaproszenie do uczestnictwa w seminarium poświęconemu zagadnieniom czeskiej fotografii przyjęli znani pedagodzy i fotograficy związani z ITF w Opawie: prof. V. Birgus, doc Jindřich Štreit, dr Jiří Siostrzonek, Tomáš Pospěch.

CZESKA FOTOGRAFIA
Czeska fotografia będzie prezentowana wieloaspektowo. Na program składają się wystawy pokazujące ją zarówno w ujęciu historycznym, poprzez przypomnienie sylwetek czeskiej awangardy fotograficznej jak: Frantisek Drtikol, Jaroslav Rössler, Jaromir Funke, Eugen Wiskovsky („Klasycy czeskiej awangardy fotograficznej"), po popularne jej wątki jak „Akt w czeskiej fotografii 1960-2000”, m.in.: Jan Saudek, Ivan Pinkavy, Vaclav Jiráska, Veronika Bromove, Vaclav Chochol, Miloslav Stibor, (w różnych konfiguracjach wystawa ta była już pokazywana w Polsce we Wrocławiu i w Poznaniu, warszawska publiczność będzie miała okazję zobaczyć ją po raz pierwszy, w najbardziej również okazałej formie). W nurt charakterystycznego dla czeskiej fotografii gatunku wpisuje się retrospektywa Jindřicha Štreita („Fotografie 1965-2005”) oraz zdjęcia reportażowe z lat 50.-80. wybitnego, do niedawna zupełnie nieznanego szerszej publiczności – Gustava Aulehli. Zaprezentujemy także sytuujące się na pograniczu dokumentu i subiektywnej kreacji działania podejmowane przez prof. Vladimíra Birgusa.
Festiwal to przede wszystkim także promocja młodej fotografii. Z czeskich młodych, aczkolwiek już uznanych i mocno docenianych, nagradzanych i wyróżnianych na międzynarodowych festiwalach i konkursach twórców akcent szczególny położony został na działania fotografek - „Tożsamość młodych czeskich fotografek” (artystki do 35 roku życia, Dita Pepe, Katerina Drzkova, Tereza Vlckova, Sylva Francova, Daniela Dostalkova, Barbora Balkova, Barbora Krejcova, Barbora Kuklikova, Martina Novozamska). W trzech odsłonach pokażemy prace Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie, jednej z najbardziej cenionych obecnie szkół fotograficznych w Europie. Istniejący od prawie 20 lat ITF opuściło bardzo wielu polskich absolwentów, którzy obecnie piastują stanowiska pedagogów na wyższych uczelniach, redaktorów i fotoreporterów w czołowych dziennikach i magazynach, kuratorów, organizatorów festiwali fotograficznych lub prowadzących galerie fotograficzne. Wystawa polskich studentów opawskiej uczelni pokaże wątki tematyczne, formalne, artystyczne prac „dojrzewających” w tym specyficznym międzynarodowym mikroklimacie, pod kuratelą znanych czeskich pedagogów. Na ile również w dobie powszechnej globalizacji, ukształtowana na polskim gruncie wrażliwość i osobowość, wyróżnia ich działania w stosunku do reprezentantów innych narodowości.

POLSKA FOTOGRAFIA
Prezentacja współczesnej polskiej fotografii zapowiada się równie interesująco. W ramach wystaw polskiego programu głównego zobaczymy ekspozycje tematyczne, zbiorowe oraz indywidualne, zarówno uznanych twórców, jak i tych debiutujących. Będą to m.in.: archeologia fotografii Jerzego Lewczyńskiego; fotografie Zdzisława Beksińskiego (we współpraca z Galerią Asymetria i Fundacją im. Z Dłubaka); „antyfotografie” Andrzeja Różyckiego, zdjęcia z różnych cykli Andrzeja Lachowicza, sentymentalne pejzaże Stanisława Wosia, „formy naturalne” prof. Witolda Jacykowa, dokumenty stereoskopowe Chrisa Niedenthala. Unikatową formułę ratowania archiwalnych dokumentów w wydaniu artystycznego zapisu grupy Zorka Projekt zaprezentuje wydawnictwo „Karta”. W „Peryferiach fotograficznego obrazu”, trzech profesorów akademickich: Stefan Wojnecki, Wojciech Prażmowski, Mariusz Dąbrowski pokaże szersze postmedialne, rozumienie i wykorzystywanie obrazu fotograficznego w ich twórczości.
Młodą polską fotografię poza wystawą pokonkursową, będą reprezentować m.in.: Beata Bajno, Magdalena Chudzicka, Monika Masłoń, Adam Kaczanowski & Aleksandra Sobolewska, Ada Dąbrowska-Lyons, Jagna Olejnikowska, Jolanta Zuchniewicz, także ci już wyróżniani: Klaudia Jastrzębska, Zuzanna Szarek, Aleksandra Wrońska, Piotr Zbierski.
Galeria D. A. Rempex we współpracy z Artinfo.pl już po raz piąty organizuje Aukcję Polskiej Fotografii Kolekcjonerskiej, na której zobaczyć i zakupić można prace znanych polskich fotografików i artystów. W Muzeum Powstania Warszawskiego będą miały miejsce warsztaty, które poprowadzi Wojtek Wieteska, odbędzie się także spotkanie z Chrisem Niedenthalem.

 

 

CZĘŚĆ KONKURSOWA
Jury części konkursowej obradowało w dniu 09.03.09 w składzie:
prof. Justine Price (przewodnicząca), Departament Sztuki, Canisius College, Buffalo, NY; Marta Przybyło-Ibadullajev, redaktor pisma “Art & Business”; Paweł Łubowski, redaktor naczelny pisma „Artluk”; Zbigniew Włodarski, redaktor naczelny magazynu „Foto”; prof. Stanisław Wieczorek; Dyrektor Instytutu Sztuki Mediów ASP, Warszawa; h.c. dr hab. Mariusz Dąbrowski, ASP, Warszawa

Nagrodziło i wyróżniło następujących uczestników: Grand Prix - Agnieszka Jaźwińska; I nagroda - Krzysztof Ćwiertniewski; II nagroda - Magdalena Grela; III nagroda - Kinga Kardynał;
Wyróżnienia: Klaudia Jastrzębska, Magdalena Karpińska, Maciej Krajewski, Marta Perłowska, Monika Skierś, Maja Zembrzuska.
Ponadto zostały przyznane nagrody w postaci publikacji artykułu na łamach pism o sztuce: „Art&Business” - Agnieszka Jaźwińska; „Foto” - Monika Skierś; „Artluk” - Klaudia Jastrzębska.

Nagrody i wyróżnienia ufundowane przez: Canon, Art&Business, Foto, Artluk, Muzeum Powstania Warszawskiego, zostaną wręczone podczas uroczystego otwarcia festiwalu
w dniu 24.04 (wystawa potrwa do 19.05.2009)

V WFFA’2009, skomponowany z pięćdziesięciu imprez, akcentuje wieloaspektowość i złożoność formalną, warsztatową, treściową i tematyczną współczesnej fotografii w kontekście dwóch krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nie ma tematu przewodniego. Oddaje różne postawy, koncepcje, nurty i konwencje pojawiające się w ujęciu historycznym oraz współcześnie, u dojrzałych i młodych twórców, świadomych swojej historii, poszukujących nowatorskich rozwiązań estetycznych w oparciu o tradycję awangardy, konceptualizmu czy postmodernizmu i własną refleksję. Prezentuje zdjęcia zarówno jako obiektywny zapis rzeczywistości, jak i przede wszystkim te, będące wyrazem osobistej wizji, inteligencji i temperamentu. Równie szeroko i swobodnie potraktowane są zagadnienia warsztatowe. Dzięki sięganiu przez twórców zarówno po tradycyjne narzędzia, jak i techniki cyfrowe czy komputerowe, oglądamy różnorodne sposoby kreacji poprzez fotografię.
Zestawienie polskiej i czeskiej fotografii ma na celu poszerzenie dyskursu nad jej istotą w kontekście sztuki. Mamy nadzieję, że wzbogaci nasze obserwacje o doświadczenia kraju, od lat uważanego za jeden z najciekawiej i najszerzej korzystających z dobrodziejstw tego medium w Europie. Godne naśladowania są również niedoścignione sposoby popularyzacji, promocji i archiwizacji dokonań fotografików czeskich, czynione niezwykle skutecznie m.in. dzięki Instytutowi Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, czy Praskiemu Domowi Fotografii.

Miejsca wystawiennicze programu głównego polskich i czeskich ekspozycji: Galeria Sztuki Mediów ASP w Warszawie, Galeria Aspekt ASP; galerie i instytucje kultury Stolicy zaproszone do współpracy: ART+on Galeria Sztuki Współczesnej D.A. Rempex, Galeria Asymetria, Galeria Luksfera, Galeria Klimy Bocheńskiej w Fabryce Wódek, Galeria Art NEW media, Galeria Ateneum Młodych, Galeria Stara ZPAF, Galeria Obok ZPAF, Green Gallery, Galeria Wyjście Awaryjne, Fabryka Koronek - Galeria Sztuki Współczesnej, Galeria Schody, Galeria SD Panorama, Galeria Delfiny, ośrodek KARTA, Praskie Centrum Wystawowe, Muzeum w Wilanowie, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Fotoplastikon warszawski, współpraca z CSW Zamek Ujazdowski.

PATRONAT HONOROWY FESTIWALU:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski
Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie – Jan Sechter
Rektor ASP w Warszawie – prof. Ksawery Piwocki
Dyrektor Czeskiego Centrum - Pavla Foglova

Sponsorzy:
Ambasada USA, hotel Harenda, Czeskie Centrum, MSZ, Canon

Współpraca:
Czeski Centrum w Warszawie
Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie
Instytut Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie
Szkoły fotografii i wyższe uczelnie artystyczne Warszawy i Polski
galerie i instytucje kultury Warszawy
festiwal KTR
Noc Muzeów

Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Instytut Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Kurator festiwalu: Magdalena Durda-Dmitruk (www.wffa.pl)
Opieka artystyczna: h. c. dr hab. Mariusz Dąbrowski
Specjalista d/s marketingu: Kaja Makacewicz
Koordynator d/s promocji: Karolina Burdon
Patroni medialni:
Art&Business, Artinfo.pl, Artluk, Exit, fotopolis.pl, Foto, Format, Dziennik, Independent.pl, Obieg, Radio Kampus, sztuka.pl, TVN Warszawa, The Warsaw Voice, Polskie Radio Euro


Kurator festiwalu: Magdalena Durda-Dmitruk

V Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2009