VI Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2010

 

8.04 (czwartek)
godz. 18.00 – sala wykładowa ASP, ul. Krakowskie Przedmieście 5: „Interakcja, ciało, wirtualność”
wykład i prezentacja prof. Przemysława Moskala (Canisius College, Buffalo, s. Nowy Jork)


16.04 (piątek)
godz. 12.00 – 16.00 – Galeria Aula ASP, ul. Krakowskie Przedmieście 5:
„Współczesna niemiecka fotografia“, wykłady:
Bartosz Wieliński „Wszystkie kolory Niemiec - niemieckie społeczeństwo po drugiej wojnie światowej” (wykład i prowadzenie seminarium)
Markus Schaden „Rynek artystyczny. Niemieckie wydawnictwa fotograficzne“
Sebastian Hau „Problem tożsamości i zapisu emocji w niemieckiej fotografii“
Inga Schneider “Tendencje we współczesnej niemieckiej fotografii”
Oliver Kern „Niemieckie spojrzenie, o własnej fotografii“
Thomas Martin i Hannes Gieseler „Leben im Bild [Życie w obrazie]: Arno Fischer. Fotograf“ (wykład i film)


22.04 (czwartek)
godz. 18.00 – Galeria Asymetria, ul. Nowogrodzka 18a m.8: prelekcja Jerzego Lewczyńskiego o Wilhelmie van Blandowskim / kurator galerii: Rafał
Lewandowski

23.04 (piątek)
godz. 12.00 - 14.00 – Galeria Aula ASP, ul. Krakowskie Przedmieście 5: warsztaty z Wolfgangiem Zurbornem


26.04 (poniedziałek)
godz. 18.00 – Skwer - Filia Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny, ul. Krakowskie Przedmieście 60a: Komentarz do filmu „Gyumri” Jany Szewczykowej,
wykład dr Sławomira Sikory (Instytut Etnografii i Antropologii Kulturalnej UW)


27.04 (wtorek)
godz. 18.00 – Sala Kinowa ASP, Krakowskie Przedmieście 5: „Rejestracja natury w fotografii i w filmie animowanym“, wykład dr Aleksandry
Chrapowickiej (PWSFTViT, Łódź)


10.05 (poniedziałek)
godz. 17.30 – Skwer - Filia Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny, ul. Krakowskie Przedmieście 60a: „Historie fotografii polskiej 1839-2009”, promocja
książki dr Adama Mazura (CSW Zamek Ujazdowski)


15.05 (sobota)
godz. 19.00 – Galeria Schody, ul.Nowy Świat 39: spotkanie autorskie z Maciejem Błońskim (PWSFTViT, Łodź) / właściciel galerii: Krzysztof Grzelak