VI Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2010

imprezy towarzyszĄce

Robert Rajner (ur. 1970)
„Teatr Szwalnia“

Ukończył studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Europejskiej Akademii Fotografii. Laureat Grand Prix 1 edycji Konkursu National Geographic Polska za pracę "Parque Nacional Puyehue" (2005). Podróżnik i uważny obserwator. Fotografia jest dla niego zapisem, który wymyka się jakimkolwiek definicjom, a robienie zdjęć to potrzeba współobecna nieustannie w życiu.