VI Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2010

imprezy towarzyszĄce

Kasia Nowak, Milan Przybyla, Halina Sikora, Natalia Urbuś, Joanna Wider
„Minotaury na torach”

Wystawa jest zwieńczeniem kilkumiesięcznych zmagań pięciorga finalistów konkurs o pierwsze w historii ZTF stypendium twórcze. Został on ogłoszony wiosną 2009 roku i wzięło w nim udział 12 autorów. Idea konkursu zakładała brak jakichkolwiek ograniczeń formalnych i koncepcyjnych. „Zaprezentowane zestawy zdjęć cechowała różnorodność tematyczna i formalna. W ocenie prac jury zwracało uwagę na wypowiedzi autorskie wykraczające poza poprawność techniczną i estetyczną, zmierzające w kierunku przedstawienia oryginalnej, własnej wizji świata. Każdy z wybranych pięciu autorów odmiennie używa języka fotograficznego. Joanna Wider przy pomocy fotomontażu wnika w mityczny świat minotaurów, by w ten sposób mówić o samotności i wyobcowaniu. Natalia Urbuś w dynamicznych, nieco prowokacyjnych wizerunkach dziewczyn, zadaje pytania o funkcjonowanie młodych ludzi w rzeczywistości pełnej prawdziwych i wyimaginowanych zagrożeń. Z kolei Halina Sikora i Milan Przybyła reprezentują nurt fotografii dokumentalnej i reporterskiej. Halina Sikora skupia się na przedstawieniu człowieka w sytuacji choroby i funkcjonowania na obrzeżach „normalnego“ życia, zaś Milan Przybyła z humorem i wrażliwością opisuje swoje środowisko zawodowe. Katarzyna Nowak oscyluje pomiędzy wizją poetycką, a subiektywną relacją rzeczywistości potocznej" — podsumowuje twórczość stypendystów prof. Witold Jacyków, szef konkursowego jury.

Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne powstało formalnie w 2001 roku. Towarzystwo nie jest grupą twórczą sensu stricte, nie ma swojego programu, ani manifestu artystycznego. Jego członkami (obecnie jest ich ponad 40) są zarówno amatorzy, jak również fotograficy profesjonalni, w przeważającej większości zaolziańscy Polacy. W ciągu kilku ostatnich lat szeregi ZTF zasiliła grupa obiecujących młodych miłośników fotografii.
Działalność ZTF skupia się przede wszystkim na urządzaniu comiesięcznych mini-plenerów – wypadów w teren, gdzie fotograficy poświęcają się jednemu wspólnemu tematowi.
Co roku członkowie i adepci ZTF spotykają się na 5-dniowym plenerze w Beskidach, gdzie zapraszani są goście – profesjonaliści i znaczące postaci fotografiki z Czech, Polski i Słowacji. Naturalnym obszarem ich działalności są też wystawy – indywidualne i grupowe. W ubiegłym roku ZTF zaprezentowało prace sześciorga swoich członków w Warszawie na wystawie pt. Pomosty w ramach V Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej.