VI Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2010

 

Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2010 po raz kolejny przybliża i zaprasza do dyskusji na temat fotografii i jej miejsca w sztuce. Walory artystyczne tego medium w ramach festiwalowych imprez prezentowane są w niezwykle różnorodny sposób, bo w cyklu aż pięćdziesięciu wydarzeń, które na przestrzeni miesiąca odbywają się w prestiżowych galeriach i instytucjach kultury Warszawy. Już tradycyjnie program Festiwalu składa się z części konkursowej dającej możliwość zapoznania się z twórczością młodych polskich i niemieckich artystów oraz z programu głównego, projektów towarzyszących, seminarium, wykładów i warsztatów. Celem przedsięwzięć jest ukazanie wieloaspektowości i problematyki formalnej, warsztatowej i treściowej współczesnej fotografii w kontekście dwóch europejskich krajów: Polski i Niemiec. Tematem zespalającym serię imprez (sześciu wystaw i seminarium poświeconego niemieckiej fotografii) przygotowanych przez kuratorów z Niemiec, Ingę Schneider i Sebastiana Hau, jest sentymentalizm niemieckiej fotografii i wyzwanie, jakim jest wyartykułowanie uczuć w zapisie fotograficznym. Celem wystaw jest także pokazanie innego, bardziej zhumanizowanego oblicza Niemiec i próba zmiany stereotypów postrzegania tego kraju przez Polaków. Prezentacje niemieckie odbywają się pod wspólnym tytułem Dojczland... mit freundlichen Grüßen (Dojczland… z poważaniem), nawiązującym do książki Andrzeja Stasiuka Dojczland.

Wśród niemieckich twórców znajdują się reprezentanci różnych generacji, szkół i nurtów. Są wśród nich Arno Fischer i Chargesheimer, autorzy zdjęć z lat 50. i 60. XX wieku, pokazujące czas powojennej transformacji kraju i społeczeństwa stojących u progu kolejnych podziałów politycznych. Nietypowe obrazy przemysłowej metropolii Bielefeld przedstawia Wolfgang Zurbor, który rejestruje miejsce w postaci zindywidualizowanego i niezwykle sugestywnego „malarskiego” zapisu niekonwencjonalnych ujęć, rzutów i perspektyw. Z kolei Oliver Kern podejmuje próbę definiowania tożsamości narodowej poprzez powszechnie występujące w Niemczech znaki i symbole oraz widoki codziennej ludzkiej egzystencji w odległych, zapomnianych zakątkach tego kraju. Thekla Ehling skupia się na oglądzie najbliższego otoczenia zamykając wzruszające opowieści o bliskich w prostych narracjach. Peter Piller pracuje z „gotowym” materiałem – zdjęciami z dodatków do lokalnych gazet, które zestawia w kilkadziesiąt grup tematycznych, skłaniając do zastanowienia nad sposobami manipulowania odbiorcą poprzez obrazy wszechobecne w mediach. W ramach seminarium poświęconego niemieckiej fotografii proponujemy szereg spotkań i wykładów, m.in. z Ingą Schneider (Nowe tendencje w niemieckiej fotografii), z Markusem Schadenem (Niemieckie wydawnictwa fotograficzne), Sebastianem Hau (Problem tożsamości i zapisu emocji w niemieckiej fotografii), Oliverem Kernem (Niemieckie spojrzenie o własnej fotografii) czy Thomasem Martinem i Hannesem Gieselerem (wykład i film oArno Fischerze). Niemiecki punkt widzenia na fotografię przybliżają także warsztaty z Wolfgangiem Zurbornem. Inne polskie propozycje na temat niemieckiej fotografii to prelekcja Jerzego Lewczyńskiego o Wilhelmie van Blandowskim i wystawa Zapomniane Niemcy w trójwymiarze pokazywana w Fotoplastikonie.

W tegorocznej edycji szeroko prezentowana jest także polska fotografia artystów różnych pokoleń. Nie ma tematu przewodniego. Z jednej strony to wątki historyczne, z drugiej podsumowanie najnowszych działań artystycznych zarówno znanych i obecnych już wcześniej na festiwalu twórców, jak i tych debiutujących. Fragmenty historii polskiej fotografii przybliżają prezentacje zbiorowe: Fotografia artystyczna dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie prac Zofii Chomętowskiej, Anatola Węcławskiego i jego przyjaciół: Jana Bułhaka, Mariana Dederko, czy Bolesława Gardulskiego, NIEGASNĄCE. Portrety kobiece z kolekcji Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Nieskończoność dalekich dróg Zofii Rydet, zdjęcia przedaukcyjnej wystawy 7. Aukcji Polskiej Fotografii Kolekcjonerskiej, a także indywidualne wystawy. Mamy przyjemność gościć również klasyków polskiej fotografii i sztuki mediów, m.in. Hieronima Neumanna, Piotra Wołyńskiego i Bogdana Konopkę. Z wątków tematycznych szczególnie eksploatowanych podczas szóstej już odsłony festiwalu na uwagę zasługuje specyficzny klimat i koloryt miast i odwiedzanych przez tworców krajów. To wizje bardzo wysublimowane daleko odbiegające od tradycyjnych ujęć, rejestrowane przez pryzmat temperamentu i wruszeń: Nowy Jork w zdjęciach Eustachego Kossakowskiego, Islandia Izy Jaroszewskiej, Nepal. Codzienność Ewy Miazek, W-wa Jana Jakuba Wyganowskiego, Uganda, Uganda Janusza Kokota. Jednym z celów festiwalu jest promocja twórców znajdujących się „u progu kariery artystycznej“, eksperymentujących na polu sztuki z medium fotograficznym. Młodą fotografię przybliżą poza wystawami pokonkursowymi tematyczne, zbiorowe wystawy studenckie (projekt 12 autorstwa studentów warszawskiej ASP, młoda fotografia slowacka – Ciało po słowacku oraz niemiecka zatytułowana Sunrise, sunset, swiftly fly the years).
Prezentujemy nowe prace autorów młodego i średniego pokolenia, z których część gościła już w poprzednich edycjach festiwalu, m.in. Dyplomanci profesora Wojciecha Prażmowskiego: Iza Zdziebko, Grzegorz Mart, Joanna Chudy, Zorka Project: Monika Bereżecka i Monika Redzisz z nowym projektem Drag Queen i Maurycy Gomulicki – wyznawca „kultury rozkoszy” z wystawą Minimal Fetish. Przedstawiamy cykl wystaw indywidualnych pokazujących różne postawy i pomysły rejestracji rzeczywistości: Agaty Zbylut, Macieja Błońskiego, Aleksandry Chrapowickiej, Dominiki Naborowskiej, Agnieszki Dellfiny, Karmy Fryc, Katarzyny Kryńskiej, Damiana Chrobaka, Wojtka Sienkiewicza, Roberta Rajnera i Patryka Karbowskiego. Na Festiwalu nie brakuje również zaprzyjaźnionych gości zagranicznych z Czech, Słowacji i Węgier. Profesor Vladimír Birgus wraz z Tomášem Pospěchem przygotowali wystawę, która niedawno miała swoją odsłonę na praskim Photo Biennale – Nowe Życie, Nowy Dokument / New Life, New Document. Ta ekspozycja jest pokazem aktualnych tendencji w czeskiej, słowackiej i węgierskiej fotografii dokumentalnej (Kateřina Držková – Barbora Kleinhamplová, Libor Fojtík, Hana Jakrlová, Svatoppluk Klesnil, Jakub Skokan, Martin Tůma, Jan Vaca, Krisztina Erdei, Matyás Misetics, Péter Szabó Pettendi, Andrej Balco, Šymon Kliman, Martin Kollár, Jozef Ondzik).  Prezentuje prace także Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne. Tym razem wystawa MINOTAURY NA TORACH  to pokaz nagrodzonych w konkursie zdjęć pięciu debiutantów: Kasi Nowak, Milana Przybyly, Haliny Sikory, Natalii Urbaś i Joanny Wider.

Fotografia Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej 2010 jawi się po raz kolejny jako medium o nieograniczonych możliwościach dla twórczej wypowiedzi. Daje sposobność wyrażania osobistych doświadczeń i aspiracji w formie dokumentowania życia rodzinnego i osobistego, także subiektywnej notatki z podróży po bliskich i odległych zakątkach, a w kontekście WFFA przede wszystkim jako narzędzie pobudzające i utrwalające odczucia czysto estetyczne.
Mamy nadzieję, że tak skonstruowany program zachęci do poznania współczesnej fotografii, pokaże jej najbardziej interesujące i intrygujące oblicza oraz poszerzy towarzyszący Festiwalowi od początku istnienia – dyskurs na jej temat w kontekście współczesnej sztuki.

Zapraszam serdecznie.

Kurator festiwalu: Magdalena Durda-Dmitruk