archiwum

 

 

Joanna Chudy

Problematyczność obrazu emocji i inne choroby człowieka wrażliwego

„Problematyczność obrazu emocji i inne choroby człowieka wrażliwego“ jest rodzajem fotograficznego glosariusza, który prezentuje ludzkie uczucia, słabości i ułomności. Senność, nuda i nieobecność, utrata własnej świadomości i tożsamości to typowe cechy, z jakimi zmaga się bohater fotograficznego cyklu. To historia osobista i w swej indywidualności naturalnie niezależna, która ujawniając jakiś fragment świata, nie daje jego obrazu ponadczasowego i obiektywnego. Ten osobisty charakter wątku przejęty od Rolanda Barthsa zdaje się tu być wyznacznikiem sposobu opowiadania, uwypuklającym identyfikowanie się narratora z bohaterem przedstawienia. Tytułowa „Problematyczność obrazu emocji...” jest więc zagadnieniem złożonym, dotyczącym nie tylko przedstawienia uczuć i ich klasyfikacji, ale próbą uchwycenia czegoś co nie istnieje, czegoś co jest osobliwością w obrazie nie tylko fotograficznym, lecz także w obrazie naszej kultury. Anomia, którą można zdefiniować jako chorobę pozbawiającą możliwości odczuwania radości i zadowolenia, jest więc jedną z podstawowych dolegliwości współczesnego człowieka. Może jest też ostatnim ważnym śladem złożoności ludzkiej kondycji? Obraz „człowieka wrażliwego” jest odbiciem wyzbytym z emocji, obrazem człowieka, któremu pozostała już tylko jego cielesność, zaś ciężar tejże cielesności zdaje się być tak znacząco dotkliwy, że zmusza postać do poddania się jego naciskowi. Leżące ciała kobiet nie wyrażają już żadnych uczuć. Jeśli nawet jakiś stan emocjonalny mógłby się z obrazu przebijać, to sposób kadrowania lub jakiś zasłaniający postać przedmiot, w pełni to uniemożliwia. „Problematyczność obrazu emocji” dotyczy postaci młodej kobiety. Wydaje się, że młodość i związana z nią energia silnie kontrastują ze stanem anomii. A właśnie takie zestawienie daje prawdziwy obraz człowieka oraz jego nastrojowości.Joanna Chudy


Joanna Chudy


Joanna Chudy


Joanna Chudy
Joanna Chudy


Joanna Chudy


Joanna Chudy


Joanna Chudy


Joanna Chudy


Joanna Chudy


Joanna Chudy